Cursuri de limba germană mediu

Cursuri de limba germană mediu

Cursuri de limba germană nivel mediu


NIVELUL MEDIU B1 (sau intermediar): cuprinde 2 module a câte 52 de unităţi de predare. La sfârşitul fiecărui modul veţi susţine un examen scris şi oral conform sistemului de atestare internaţională. Scopul cursului este pregătirea pentru examenul Zertifikat Deutsch.

Suport de curs: manual “Optimal B1”, set ce cuprinde manual, caiet de lucru,
2 cd-uri audio. La acestea se adaugă 3 programe interactive pentru învăţarea limbii germane pe calculator, fişe de lucru, fişe de sistematizare, linkuri pe teme de
vocabular şi gramatică, înţelegea unui text ascultat.

Grup de 6-10 cursanţi.

 

Modulul B1.1: accentul se va pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi, mailuri cu caracter personal, discuţii pro-contra pe teme de interes general

Vocabular comunicare în limba germană:
– a studia şi a lucra în străinătate, acte şi instituţii, emigrare, modă – îmbrăcăminte şi accesorii, a exprima aprecieri, a achiziţiona/a comanda produse, a face o reclamaţie, a schimba un produs, prezentarea unei firme, curriculum vitae în format european, oferte de locuri de muncă, a căuta un loc de muncă, cultură şi civilizaţie – prezentarea unui oraş la alegere, relaţii interculturale, exprimarea sentimentelor, evenimente
culturale.

Gramatică:
– adverbele “deshalb, darum, deswegen”, propoziţia interogativă indirectă, conjuncţii subordonatoare (obwohl – deşi, trotzdem – cu toate acestea), articolul hotărât la genitiv, adjectivul – expresii pentru exprimarea superlativului, propoziţia infinitivală cu sau fără “zu”, adverbe pronominale (daran, damit, danach etc.), imperfectul verbelor neregulate, propoziţia relativă, pronumele relative, subordonata “um…zu”  + infinitiv , prepozăţiile cu cazul genitiv.

 

Modulul B1.2:
Vocabular comunicare în limba germană:
– mass-media în viaţa de zi cu zi – ştiri, emisiuni tv, articole pe teme de interes general, argumentare pro-contra, exprimarea opiniilor, la masă – conversaţie pe temă şi vocabular suplimentar, obiceiuri culinare în Germania, profesii sociale, situaţii de urgenţă, locuinţa – căutarea unei locuinţe, a se muta; înţelegearea punctelor importante dintr-o relatare, recunoasterea nuanţelor din vocea unei persoane, locuri pentru petrecerea timpului liber şi a concediului, obiective turistice etc.

Gramatică:
– conectori ( sowohl…als auch atât cît şi, entweder…oder sau…sau, weder…noch nici…nici,
nicht sondern nu…ci etc.), exprimarea viitorului, adjectivul participial, conjuncţii subordonatoare(während în timp ce, so dass astfel încât, je…desto cu cât, cu atât, bis…până să, bevor…înainte să, nachdem…după ce), adjective cu prepoziţii fixe, verbe reflexive, lassen + infinitive, nicht brauchen + zu + infintiv, conjuctivul II,

 

NIVEL MEDIU B2 cuprinde 2 module a câte 52 de unităţi de predare. La sfârşitul fiecărui modul veţi susţine un examen scris şi oral conform sistemului de testare internaţională.  Scopul cursului este pregătirea pentru examenele Goethe-Zertifikat B2, telc Deutsch B2, OSD B2 Mittelstufe Deutsch .

Suport de curs: manual “Optimal B2” sau “em neu Hauptkurs” fiecare set cuprinde
manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La cestea se adaugă 2 programe interactive     pentru învăţarea limbii germane pe calculator, fişe de lucru, fişe de sistematizare, linkuri pe teme de vocabular şi gramatică.
Grup de 6-10 cursanţi.

 

Modulul B2.1: accentul se va pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi, mailuri cu caracter personal, discuţii pro-contra pe teme de interes general.

Vocabular comunicare în limba germană:

– chestionare, sondaje de opinie, informaţii despre personalităţi, trăsături de caracter, curriculum vitae detaliat, scrisoare de intenţie, scrisori formale, anunţuri, analizarea tipurilor de text, citirea şi orientarea pe o hartă rutieră sau harta unui oraş, proiect Kaffeehaus, a face o alegere, a face o propunere, a exprima dezaprobarea, ce tip de cumpărător sunteţi, reţetele succesului unor firme germane şi austriece, prezentarea temei şi conţinutului unor articole din ziare şi reviste, discuţii în plenum pe teme la alegere, exprimarea observaţiilor critice, oferte de locuri de muncă.

Gramatică:

– declinarea adjectivului, pronumele nehotărât cu adjective substantivat, adjective
compuse, sensul sufixelor şi prefixelor, verbe cu prepoziţie fixă, formarea vebelor cu
particulă separabilă şi inseparabilă, exprimarea şi locul negaţiei într-o propoziţie,
ordinea cuvintelor în propoziţia principală dezvoltată, exprimarea dorinţelor ireale,
conjunctivul II la trecut, structura unui text, sinonime şi parafrazare

 

Modulul B2.2:
Vocabular comunicare în limba germană:
– exprimarea supoziţiei; relaţii umane – dragostea şi prietenia; calculatorul (componente, terminologie de specialitate) şi dependenţa de calculator; rolul massmediei în societate; reformularea unor enunţuri; comentarea şi reconstruirea unor şţiri radio sau tv; vorbirea indirectă şi funcţia acesteia; paradoxul stresului; sănătate; mobilitate; descrierea, explicarea şi interpretarea graficelor şi diagramelor; a oferi şi a solicita consultanţă etc.

Gramatică:
– substantivele compuse, substantivizarea verbelor şi a adjectivelor, sensul sufixelor
substantivelor, tipuri de conectori şi rolul acestora, pasivul, construcţiile participiale etc.

 

Nu doar cursuri de limbi străine vă propune Lingua TranScript !
Compania noastră este şi un important centru de traduceri şi interpretariat. Punem la dispoziţia dumneavoastră traducători autorizaţi pentru traduceri din orice limbă şi în orice limbă.
De asemeni, putem asigura translatori şi servicii de interpretariat pentru orice eveniment.

Contactaţi-ne oricând pentru oferte de traduceri tehnice, traduceri economice, traduceri juridice, traduceri documente firme, interpretariat etc.