WhatsApp
Tel
Companie
Cursuri de limbi străine pentru companii
Cursuri de limbi străine pentru companii

Club de conversație în limbi străine pentru companii
Club de conversație în limbi străine pentru companii
General
Cursuri de limbi străine
Cursuri de limbi străine

Club de conversație în limbi străine
Club de conversație în limbi străine

18th of October-Friends with Benefits Part II-Dating Apps - Do they help or not?

18th of October-Friends with Benefits Part II-Dating Apps - Do they help or not?
adaugat 05 Oct 2023
Distribuie
Așa cum v-am anunțat în grupul nostru de Facebook The Story Behind The Story, dăm restart Serilor noastre tematice de dezbateri și jocuri în limbi străine, împreuna cu alți co-creatori, oameni talentați, vorbitori foarte buni sau nativi de limbă straină, care vor împărtăși un talent cu noi, în comunitatea noastră, prin moderarea unui Event.

Am decis să continuăm seria Relații cu acelasi subiect fierbinte - care este în trend în zilele noastre - și care ridică adesea probleme legate de angajamentul într-o relație de cuplu.

Ce-și doresc tinerii din ziua de azi, ce-și doresc adulții maturi care plănuiesc să înceapă o nouă relație?

Care ar fi instrumentele care îi ajută în cazul în care își doresc să găsească un partener? Îi ajuta acestea sau îi împiedică?

Vă propunem o discuție pe această temă condusă de Jean Severens, Business Analyst, dar altfel 'just a funny guy', în calitate de moderator, unul din șirul co-creatorilor care vor facilita o moderare provocatoare din nou la Lingua Events.

Și vă anunțăm că v-am pregatit o Mare Surpriză: Pornind de la ideea ca atracția instinctivă a oamenilor față de muzică e valoroasă, fie că înțelegem sau nu cuvintele și după cum știm muzica este un limbaj universal, iar intâlnirile noastre trecute în cadrul Lingua Transcript ne-au inspirat să introducem elemente noi, viitoarele dezbateri și seri tematice vor debuta cu 30 de minute de muzică live, pentru că muzica ne aduce împreună și ne bucură sufletul.

Exersarea unei limbi străine oferă flexibilitate cognitiva, dezvoltă creativitatea și empatia față de alte culturi. Pentru a ajunge la performanță, îți propunem un schimb lingvistic într-o atmosferă prietenoasă, folosindu-te de coltul talentelor. Principiul este că tu, ca moderator, îi poți ajuta pe ceilalți într-o limbă străină pe care o stăpânești foarte bine.
Cum funcționează? Dacă ai un talent artistic, culinar, dacă ești pasionat de meseria ta și vrei sa vorbești despre asta sau să ții un workshop, scrie-ne și îți punem la dispoziție un spațiu primitor, te vom cunoaște și vom valida propunerea ta.

Hai să petrecem din nou o seară împreună într-o atmosferă relaxată, cu vorbitori nativi de limbă engleză, gustări și băuturi, pentru a avea ocazia de a practica limba engleză și de a interacționa cu oameni prietenoși, pentru 3 ore de distracție, învățare și bună dispoziție!

CAND? Pe 18 octombrie, ora 19.00
UNDE? Bd. Ferdinand nr. 48
PREȚ:120 lei (snacks&drinks&moderator&feedback lingvistic incluse)
As we announced in our Facebook group The Story Behind The Story, we are restarting our themed evenings of debates and games in foreign languages, together with other co-creators, talented people, very good or native speakers of a foreign language, who will share a talent with us, in our community, by moderating an Event. We decided to continue the Relationships series with the same hot topic - which is trending these days - and which often raises issues related to commitment in a couple's relationship.

What do young people want nowadays, what do mature adults who are planning to start a new relationship want?

What would be the tools that help them if they want to find a partner? Do they help or hinder them?

We propose a discussion on this topic led by Jean Severens, a Business Analyst, but otherwise 'just a funny guy', as moderator, one of the series of co-creators who will facilitate a challenging moderation again at Lingua Events.

And we announce that we have prepared a Big Surprise for you: Starting from the idea that people's instinctive attraction to music is valuable, whether we understand the words or not, and as we know music is a universal language, and our past meetings at Lingua Transcript have inspired us to introduce new elements, future debates and themed evenings will start with 30 minutes of live music, because music brings us together and makes our soul happy.

Practicing a foreign language provides cognitive flexibility, develops creativity and empathy towards other cultures. To reach the performance, we propose a language exchange in a friendly atmosphere, using the talent corner. The principle is that you, as a moderator, can help others in a foreign language that you know very well.
How does it work?
If you have an artistic, or culinary talent, if you are passionate about your job and want to talk about it or hold a workshop, write to us and we will provide you with a welcoming space, we will get to know you and validate your proposal.

Let's spend an evening together again in a relaxed atmosphere with native English speakers, snacks and drinks, to have the opportunity to practice English and interact with friendly people, for 3 hours of fun, learning and a good mood!

WHEN? On October 18, 7.00 PM
WHERE? 48 Ferdinand Blvd.
PRICE:120 lei (snacks&drinks&moderator&language feedback included)
Register here:https://fb.me/e/6LdwGTyyf

Articole noi
Miercuri, 24 aprilie - Dezbatere în engleză: FREELANCER VS EMPLOYEE - PROS & CONS

Miercuri, 24 aprilie - Dezbatere în engleză: FREELANCER VS EMPLOYEE - PROS & CONS

A FI sau a NU FI FREELANCER sau ANGAJAT?
Aceasta este întrebarea și ACUM este momentul să te decizi ce cale să urmezi.
Îți propunem să explorăm împreună avantajele și dezavantajele fiecărui tip de muncă, pe parcursul unei noi dezbaterii și a unei seri creative, moderată de un Freelancer Business Analyst, altfel “just a funny guy”  Jean Severens.
CÂND? – Miercuri, 24 aprilie, ora 19.00
UNDE? – Bd. Ferdinand nr. 48
PREȚ: 120 de lei (snacks&drinks&moderator&feedback lingvistic incluse) 

Studenții Facultății de Arte (Regie, Imagine, Actorie) si Filologie de la Universitatea Hyperion beneficiază de gratuitate in limita locurilor disponibile.
sau la:
  • 0722 333 081
  • office@linguatranscript.ro
Locurile sunt limitate!

HAI să petrecem o seară într-o atmosferă relaxată, cu vorbitori nativi de limbă engleză, gustări și băuturi, pentru a avea ocazia de a practica această limbă și de a interacționa cu oameni speciali, timp de 3 ore de învățare și bună dispoziție!
Vom încerca să răspundem la întrebări ca:
Ce stil de lucru mi s-ar potrivi și de ce aș opta pentru a fi antreprenor, freelancer sau angajat într-o companie?
Care dintre opțiuni îmi poate îndeplini obiectivele de business și mi-ar oferi satisfacție pe termen lung?
Ce câștiguri materiale și profesionale aș avea dacă aș fi freelancer sau daca aș fi angajat?
Ia aminte! Nu există un răspuns unic. Alegerea depinde de preferințele, obiectivele și circumstanțele tale personale. Spune-ne la dezbatere de ce ești atras de libertatea de a lucra independent sau de stabilitatea angajării într-o companie.
SAVE the Date! 24 aprilie, ora 19.00

___________________________________________________________________________________

TO BE or NOT TO BE FREEELANCER or EMPLOYEE?
That is the question! ...And NOW is the time to decide which way to go!
We propose to explore together the advantages and disadvantages of each type of work, during a new debate and a creative evening, moderated by a Freelancer Business Analyst, otherwise "just a funny guy"  Jean Severens.
WHEN? – Wednesday, April 24, 7 p.m
WHERE? – Blvd. Ferdinand no. 48
PRICE: 120 lei (snacks&drinks&moderator&linguistic feedback included) 

Students of the Faculty of Arts (Movie Direction, Image, Acting) and Philology at Hyperion University benefit from free admission within the limit of available seats.
REGISTER on Facebook, here - https://fb.me/e/6hkWvr2m4 
or by:
  • 0722 333 081
  • office@linguatranscript.ro
Seats are limited!

LET'S spend an evening in a relaxed atmosphere with native English speakers, snacks and drinks, to have the opportunity to practice this language and interact with special people for 3 hours of learning and good fun!
We will try to answer questions like:
  • What work style would suit me and why would I choose to be an entrepreneur, a freelancer or an employee in a company?
  • Which options can meet my business goals and give me long-term satisfaction?
  • What material and professional gains would I have if I were a freelancer or employed?

Remember! There is no single answer. The choice depends on your personal preferences, goals and circumstances. Tell us in the debate why you are attracted to the freedom of freelancing or the stability of employment in a company.
SAVE the Date! April 24, 7 p.m

>> 15 Apr 2024
Perfecționează-ți cunoștințele de limbi străine cu serile de dezbateri LINGUA EVENTS

Perfecționează-ți cunoștințele de limbi străine cu serile de dezbateri LINGUA EVENTS

În era globalizării, cunoașterea unei limbi străine este esențială pentru succesul personal și profesional. Pentru a-ți îmbunătăți abilitățile lingvistice într-un mod interactiv și stimulant, te invităm să descoperi serile de dezbateri Lingua Events oferite de Lingua Transcript.

Importanța serilor de dezbateri pentru exersarea pronunției și vocabularului
Serile de dezbateri Lingua Events sunt mai mult decât întâlniri sociale; sunt o oportunitate valoroasă de a-ți îmbunătăți pronunția și de a-ți îmbogăți vocabularul într-un mediu prietenos și interactiv. Participanții se pot exprima liber în limba engleză și pot intra în dialog cu vorbitori nativi și alți cursanți pasionați.
Prin implicarea în dezbateri pe teme variate din lumea contemporană, participanții sunt provocați să folosească vocabularul specific și să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare în limba engleză. Moderatorii vorbitori nativi de limbă engleză oferă feedback constructiv și ghidare în discuții.

Beneficiile suplimentare oferite de Lingua Transcript
Pe lângă serile de dezbateri Lingua Events, Lingua Transcript oferă o gamă variată de cursuri de limbi străine, adaptate nevoilor și nivelului fiecărui cursant. Cu profesori experimentați și programe personalizate, cursanții au șansa să-și dezvolte abilitățile lingvistice într-un mediu stimulant și susținut.

Pentru cei care doresc să-și îmbunătățească abilitățile lingvistice într-un mod captivant, serile de dezbateri Lingua Events oferite de Lingua Transcript sunt alegerea perfectă. Nu lăsa nicio oportunitate să treacă pe lângă tine! Înregistrează-te acum la Lingua Transcript și descoperă o nouă lume a posibilităților lingvistice și interculturale.

Pentru mai multe informații și înregistrări, vizitează site-ul nostru sau urmărește-ne pe rețelele de socializare.

>> 25 Mar 2024
Marți, 26 Martie - Diferențele dintre generații - Gen Z vs. Gen X sau Baby Boomers

Marți, 26 Martie - Diferențele dintre generații - Gen Z vs. Gen X sau Baby Boomers

Descoperă diferențele dintre generații la Lingua Events, pe 26 martie!
Moderatorul Miles Kentish ne va ghida prin dezbateri intense despre Gen Z, Gen X și Baby Boomers.
Un eveniment captivant în limba engleză, unde vom explora influența tehnologiei, experiențele culturale și evenimentele istorice care ne-au definit.

Când? Marți, 26 martie, la ora 19.00
Unde? Bd. Ferdinand nr. 48.

Prețul este 100 de lei și include gustări, băuturi și feedback lingvistic.
Rezervă-ți locul acum, aici 

…………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

Discover the differences between generations at Lingua Events, on March 26th!
Moderator Trainer Miles Kentish will guide us through intense debates about Gen Z, Gen X and Baby Boomers.
An engaging event in English where we will explore the influence of technology, cultural experiences and historical events that have defined us.

When? Tuesday, March 26, at 7 pm
Where? Bd. 48 Ferdinand.

The price is 100 lei and includes snacks, drinks and linguistic feedback.
Book your place now!

>> 22 Mar 2024