Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Prezenta politică are rolul de a oferi un cadru pentru a se asigura că în cadrul raporturilor juridice – de orice natură – pe care SC LINGUA TRANSCRIPT SRLle are și le desfășoară cu terțe persoane este pe deplin respectată confidențialitatea datelor – fie ele date cu caracter personal, sau date, informații, înregistrări confidențiale, ce reprezintă secret de serviciu, secret comercial sau secret de orice altă natură.

SC LINGUA TRANSCRIPT SRL se obligă și, prin prezenta, obligă pe toți angajații și colaboratorii săi să respecte anumite niveluri de confidențialitate, corespunzătoare termenilor și condițiilor din notificarea / consimțământul /contractul inițial pe baza căruia datele personale sau confidențiale au fost colectate sau transmise.

În acest sens, SC LINGUA TRANSCRIPT SRL se obligă și, prin prezenta, obligă pe toți angajații și colaboratorii săi să respecte cerințele legale și de reglementare în ceea ce privește păstrarea datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor, toate perioadele de prescripție aplicabile și toate cerințele fiscale / financiare stabilite de organisme guvernamentale sau autorități de reglementare.

SC LINGUA TRANSCRIPT SRL se obligă și, prin prezenta, obligă pe toți angajații și colaboratorii săi să aibă în vedere faptul că este strict interzisă crearea în mod deliberat de înregistrări false sau înșelătoare.

SC LINGUA TRANSCRIPT SRL se obligă și, prin prezenta, obligă pe toți angajații și colaboratorii săi să aibă în vedere faptul că înregistrările și datele personale colectate nu vor fi utilizate în scopuri necorespunzătoare sau în alte scopuri decât scopurile inițiale, comunicate clientului sau persoanei vizate, în cadrul notificării / consimțământului.

SC LINGUA TRANSCRIPT SRL se obligă și, prin prezenta, obligă pe toți angajații și colaboratorii săi să aibă în vedere faptul că este necesar să se examineze în mod formal cel puțin o dată pe an dacă înregistrările sau datele pe care le au în prelucrare sau care se află în posesia lor este sau nu necesar să fie păstrate în continuare sau distruse și să se asigure că prezenta Politică este respectată. Datele personale se vor stoca pe o perioadă de cel mult 10 ani, dar nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopurile pentru care aceste date și informații au fost colectate sau transmise inițial, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să procedăm altfel.

SC LINGUA TRANSCRIPT SRL se obligă și, prin prezenta, obligă pe toți angajații și colaboratorii săi să aibă în vedere faptul că este strict interzisă acordarea accesului unor terțe persoane la datele personale sau la datele și informațiile, documentele și înregistrările confidențiale ale unei persoane vizate, dacă acest acces nu este în directă legătură cauzală cu scopul inițial pentru care datele au fost colectate sau transmise. Excepție de la aceasta constituie, așa cum prevede și legea, obligația de dezvăluire a datelor, informațiilor și înregistrărilor către autorități, către poliție, instanțe etc., caz în care, orice fel de solicitări primite este indicat să ne fie semnalate în mod neîntârziat, pentru a stabili – în mod concret pentru respectivul caz – dacă este sau nu necesar să dezvăluim respectivele date personale, dacă este sau nu necesar să informăm persoana vizată etc.

Dacă este posibil, înainte de a li se divulga orice fel de informație de natură personală sau confidențială, terțelor persoane ar trebui să li se solicite să semneze un acord standard de confidențialitate având termeni și condiții cel puțin similare prezentei politici.

Dacă aveți întrebări sau solicitări în legătură cu cele de mai sus și / sau cu prelucrarea informațiilor personale, puteți contacta pe dna Manuela Meleandra, manuela@linguatranscript.ro , tel : 0722333081.