WhatsApp
Tel

Cursuri de limba germană pentru avansați

Cursuri de limba germană pentru avansați
Cursurile de limba germană de nivel mediu sunt structurate astfel:
 • Cursuri de limba germană nivel avansat C1
 • Cursuri de limba germană nivel avansat C2
Cursuri de limba germană pentru avansați
Se vor susţine astfel două examene – examen intermediar şi examen final. Prin aceste examene se testeză competenţele de limba germană scris şi oral, conform sistemului de testare internaţională.
 
Fiecare nivel este împărţit în două submodule C1.1 şi C1.2 respectiv C2.1 şi C2.2.
 
Fiecare modul cuprinde câte 52 unităţi de predare.
 
Se lucrează cu grupe de câte 6-10 cursanţi.
Cursuri de limba germană pentru avansați

Cum aflu la ce curs de limba germană trebuie să mă înscriu?

Pentru a afla nivelul de cunoştinţe de limba germană la care te încadrezi, poți rezolva chiar acum un test de germană online. În funcţie de rezultatul testului de încadrare vei afla grupa potrivită nivelului tău.
 
Ești pregătit? Rezolvă testul acum >>

Nivelul Avansat C1

Scopul cursului este pregătirea în vedera susţinerii examenului Goethe-Zertifikat C1.
 
Suport de curs
 
Se folosește manualul “em neu Abschlusskurs”, set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă fişe de lucru şi de sistematizare pe probleme de gramatică şi vocabular, materiale autentice prelucrate de lector şi linkuri la alegerea lectorului.
 
Structura Cursului Nivel Avansat C1
 
 • Accentul se va pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi – interviuri, reportaje, sondaje de opinie, negociere, discuţii pro-contra
 • Tematică: Mass-media, finanţe, literatură, obiceiuri, carieră, delicte, ştiinţă, artă, psihologie, globalizare.
 • Vocabular comunicare în limba germană:
  • finanţe – cheltuieli, bancă
  • agenţii imobiliare
  • scrisori formale şi informale
  • prejudecăţi
  • vorbirea indirectă
  • salariu
  • drept şi delicte
  • invenţii
  • stiluri şi epoci în artă
  • spirit şi suflet
  • limbajul trupului
  • scrisori personale etc.
 • Gramatică:
  • elemente pentru exprimarea vorbirii indirecte
  • conectori
  • particule modale
  • adjective
  • stilul verbal-stilul nominal
  • prepoziţii
  • funcţiile lui “es”
  • verbele modale – utilizare subiectivă
  • genitivul
  • aspecte speciale ale pasivului.

Nivelul Avansat C1

Scopul cursului este pregătirea în vedera susţinerii examenelor Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 
Suport de curs
 
Se folosesc materiale hard copy elaborate de Lingua TranScript şi materiale audio şi video la alegerea lectorului
 
Structura Cursului Nivel Avansat C2
 
Structura cursului de avansaţi nivel C2 se bazează pe vizionare filme, ştiri şi reportaje pe teme actuale, înţelegerea unor texte dificile – de exemplu articole din diferite ziare şi reviste din Germania şi Austria ce vor fi apoi discutate în curs.