WhatsApp
Tel

Cursuri de limba germană pentru începători

Cursuri de limba germană pentru începători
Cursurile de limba germană pentru începători sunt structurate astfel:
 • Curs de limba germană nivel elementar A1 (începători de la zero)
 • Curs de limba germană nivel elementar A2. Nivelul A2 se adresează cursanţilor care au parcurs deja nivelul de iniţiere în limba germană, respectiv nivelul de începători A1 sau care au câteva cunoştinţe de limba germană
Cursuri de limba germană pentru începători
Fiecare nivel este împărţit în două sub-module A1.1 şi A1.2 respectiv A2.1 şi A2.2.
 
Fiecare modul cuprinde câte 52 unităţi de predare.
 
Se lucrează cu grupe de câte 6-10 cursanţi.
 
Se vor susţine astfel două examene – examen intermediar şi examen final. Prin aceste examene se testează competenţele în limba germană scris şi oral, conform sistemului de testare internaţională.
Cursuri de limba germană pentru începători

Cum aflu la ce curs de limba germană trebuie să mă înscriu?

Pentru a afla nivelul de cunoştinţe de limba germană la care te încadrezi, poți rezolva chiar acum un test de germană online. În funcţie de rezultatul testului de încadrare vei afla grupa potrivită nivelului tău.
 
Rezolvă testul de limba germană acum >>

Nivelul Elementar A1 (începători de la zero)

Suport de curs
 
Se foloseşte manualul “Menschen” sau “Schritte International A1”, fiecare set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă 3 programe interactive pentru învăţarea limbii germane pe calculator.
 
Structura cursului de germană nivel Elementar A1 – Modul A1.1
 
 • Accentul se pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi.
 • Vocabular comunicare în limba germană:
  • a te prezenta şi a prezenta pe cineva
  • a da şi a cere adresa şi numărul de telefon, a saluta
  • numeralul de la 0 la 100
  • orientare în oraş, a întreba de drum, cazare hotel, instituţii şi clădiri
  • exprimarea orei, datei, lunile anului, zilele săptămânii
  • programul zilnic la serviciu şi în timpul liber – activităţi
  • mailuri scurte şi mini-interviuri pe teme de interes
  • la restaurant – citirea şi comandarea unui meniu
  • la cumpărături – alimente
 • Gramatică:
  • prezentul verbelor auxiliare “haben” (a avea), “sein” (a fi), “werden” ( a deveni, a se face);
  • prezentul verbelor după regulă
  • prezentul verbelor cu schimbarea vocalei
  • verbele cu particulă separabilă
  • ordinea cuvintelor în propoziţii simple
  • întrebările de bază (cine? wer?, ce? was?, unde? wo?, de unde woher?, cum? wie?,  etc.)
  • articolul hotărât “der”, “die”, “das”
  • declinarea substantivului
  • articolul nehotărât “ein”
  • exprimarea negaţiei “nicht”, “kein”
  • verbele modale la prezent
  • prepoziţii – mit, nach, aus, für, ohne etc.
Structura cursului de germană nivel Elementar A1 – Modul A1.2
 
 • Vocabular comunicare în limba germană:
  • a călători, concediu, activităţi în timpul liber, la gară, la aeroport
  • locuinţa şi obiectele din camere
  • culorile
  • la medic, părţile corpului
  • la cumpărături: îmbrăcămintea
  • vremea
 • Gramatică:
  • perfectul compus
  • imperfectul
  • verbele corespondente (stehen-stellen etc.)
  • prepoziţiile cu dativul şi cu acuzativul
  • invitaţii
  • pronumele personal (ihn, ihm etc.)
  • pronumele posesiv (mein, dein etc.)
  • declinarea adjectivului

Nivelul Elementar A2

Suport de curs
 
Se foloseşte manualul “Menschen” sau “Schritte International A2”, fiecare set ce cuprinde manual, caiet de lucru, 2 cd-uri audio. La acestea se adaugă 3 programe interactive pentru învăţarea limbii germane pe calculator.
 
Structura cursului de germană nivel Elementar A2 – Modulul A2.1
 
 • Accentul se pune pe conversaţie, dialoguri pe grup de 2 sau 3 cursanţi.
 • Vocabular comunicare în limba germană:
  • prezentarea unui oraş
  • visuri şi aspiraţii în viaţă
  • călătorii – a cere şi a da informaţii
  • formare profesională
  • convieţuirea
 • Gramatică:
  • pronumele “man”
  • conjuncţiile “aber”, “denn”, “und”
  • recapitulare perfectul compus
  • subordonatele cu conjuncţiile “dass” şi “weil”
  • articolul demonstrativ “dieser/dieses/diese”
  • recapitulare pluralul substantivelor
  • declinarea adjectivului
  • prepoziţii
  • imperfectul
Structura cursului de germană nivel Elementar A2 – Modulul A2.2
 
 • Vocabular comunicare în limba germană:
  • locul de muncă şi profesia
  • a trăi în străinătate – elemente de cultură şi civilizaţie
  • rolul mass-mediei în viaţa de zi cu zi
  • felicitări şi invitaţii
  • a descrie persoane
  • a înţelege şi a formula anunţuri
 • Gramatică:
  • articolul posesiv
  • adjective substantivizate
  • subordonate cu conjuncţiile “wenn”, “als”, “bis”, “seit”, “damit”
  • pronumele nehotărât
  • conjunctivul II
  • pasivul