WhatsApp
Tel
Companie
Cursuri de limbi străine pentru companii
Cursuri de limbi străine pentru companii

Club de conversație în limbi străine pentru companii
Club de conversație în limbi străine pentru companii
General
Cursuri de limbi străine
Cursuri de limbi străine

Club de conversație în limbi străine
Club de conversație în limbi străine

26th of October - CREATIVITY - A gift or an achievement?

26th of October - CREATIVITY - A gift or an achievement?
adaugat 20 Oct 2023
Distribuie
Continuăm serile noastre tematice de dezbateri și jocuri în limbi străine, așa cum am anunțat și în grupul nostru de Facebook The Story Behind The Story, împreuna cu alți co-creatori, oameni talentați, vorbitori foarte buni sau nativi de limbă străină, care vor împărtăși un talent cu noi, în comunitatea noastră, prin moderarea unui Event.

De data aceasta aducem în prim-plan o nouă temă, CREATIVITATEA, împreună cu prietenul nostru, profesorul Miles Kentish, în calitate de moderator, unul din șirul co-creatorilor care vor facilita o moderare provocatoare din nou la Lingua Events. Împreună cu el vom încerca să răspundem la întrebări ca:
Este creativitatea un dar sau o realizare?
Te consideri o persoană creativă? Dacă DA, ce argumente ai în favoarea ta?


Creativitatea este abilitatea de a face sau de a aduce în existența noastră sau a celor din jur ceva nou, fie că este o soluție la o problemă, o nouă metodă de a folosi un produs sau un serviciu, o exprimare într-o formă artistică sau în relațiile dintre noi.

Unii cred că atunci când vorbim de creativitate vorbim despre un talent înnăscut, despre un dar. În timp ce alții pot argumenta că este o realizare la care ajungi prin practică și învățare și că ea se poate dezvolta și îmbunătăți continuu până este recunoscută și răsplătită.

Nu știm dacă putem găsi răspunsul exact despre ce este ea și cum intră creativitatea în viața noastră, dar avem posibilitatea să discutăm împreună despre: ce considerăm noi a fi creativ sau nu, cum devenim creativi, prin talent înnăscut sau dobândit sau ca urmare a unui exercițiu constant, cum se reflectă această abilitate în activitățile noastre zilnice și ce influență are asupra emoțiilor și exprimării noastre în familie, în societate, față de prieteni sau colegi.

În plus, o sa aveti parte și de data asta de jocuri de rol și de dezvoltare personală, așa cum v-am obișnuit.
Exersarea unei limbi străine oferă flexibilitate cognitivă, dezvoltă creativitatea și empatia față de alte culturi. Pentru a ajunge la performanță, îți propunem un schimb lingvistic într-o atmosferă prietenoasă, folosindu-te de colțul talentelor. Principiul este că tu, ca moderator, îi poți ajuta pe ceilalți într-o limba străină pe care o stăpânești foarte bine.

Cum funcționează?
Dacă ai un talent artistic, culinar, dacă ești pasionat de meseria ta și vrei sa vorbești despre asta sau să ții un workshop, scrie-ne și îți punem la dispoziție un spațiu primitor, te vom cunoaște și vom valida propunerea ta.

Hai să petrecem din nou o seară împreună ???? într-o atmosferă relaxată, cu vorbitori nativi de limba engleză, gustări și băuturi, pentru a avea ocazia de a practica limba engleză și de a interacționa cu oameni prietenoși, pentru 3 ore de distracție, învățare și bună dispoziție!
CAND? Pe 26 octombrie, ora 19.00
UNDE? Bd. Ferdinand nr. 48
PREȚ: 120 lei (snacks&drinks&moderator&feedback lingvistic incluse)
Înscrie-te aici: 
https://fb.me/e/3XfhX0Oto

We continue our themed evenings of debates and games in foreign languages, as we also announced in our Facebook group The Story Behind The Story, together with other co-creators, talented people, very good speakers or native speakers of a foreign language, who will share a talent with us, in our community, by moderating an Event.

This time we bring to the fore a new theme, CREATIVITY, with our friend teacher Miles Kentish as moderator, one of a series of co-creators who will facilitate a challenging moderation again at Lingua Events. Together with him, we will try to answer questions like:

Is creativity a gift or an achievement?

Do you consider yourself a creative person? If YES, what arguments do you have in your favor?

Creativity is the ability to make or bring something new into our existence or those around us, whether it is a solution to a problem, a new way of using a product or service, an expression in an artistic form or our relationships.

Some believe that when we talk about creativity we are talking about an innate talent, a gift. Others may argue that it is an achievement that is achieved through practice and learning and that it can be continually developed and improved until it is recognised and rewarded.

We don't know if we can find the exact answer about what it is and how creativity enters our lives, but we have the opportunity to discuss together: what we consider to be creative or not, how we become creative, through innate or acquired talent or as a result of a constant exercise, how this ability is reflected in our daily activities and what influence it has on our emotions and expression in the family, in society, towards friends or colleagues.

In addition, this time you will also have role-playing games and personal development, as we are used to.

Practicing a foreign language provides cognitive flexibility, develops creativity and empathy towards other cultures. To reach the performance, we propose a language exchange in a friendly atmosphere, using the talent corner. The principle is that you, as a moderator, can help others in a foreign language that you know very well. How does it work?

If you have an artistic, culinary talent, if you are passionate about your job and want to talk about it or hold a workshop, write to us and we will provide you with a welcoming space, we will get to know you and validate your proposal.

Let's spend an evening together again in a relaxed atmosphere with native English speakers, snacks and drinks, to have the opportunity to practice English and interact with friendly people, for 3 hours of fun, learning and a good mood!

WHEN? On October 26, 7 p.m

WHERE? 48 Ferdinand Blvd.

PRICE: 120 lei (snacks&drinks&moderator&linguistic feedback included)

Register here: https://fb.me/e/3XfhX0Oto

Articole noi
Miercuri, 24 aprilie - Dezbatere în engleză: FREELANCER VS EMPLOYEE - PROS & CONS

Miercuri, 24 aprilie - Dezbatere în engleză: FREELANCER VS EMPLOYEE - PROS & CONS

A FI sau a NU FI FREELANCER sau ANGAJAT?
Aceasta este întrebarea și ACUM este momentul să te decizi ce cale să urmezi.
Îți propunem să explorăm împreună avantajele și dezavantajele fiecărui tip de muncă, pe parcursul unei noi dezbaterii și a unei seri creative, moderată de un Freelancer Business Analyst, altfel “just a funny guy”  Jean Severens.
CÂND? – Miercuri, 24 aprilie, ora 19.00
UNDE? – Bd. Ferdinand nr. 48
PREȚ: 120 de lei (snacks&drinks&moderator&feedback lingvistic incluse) 

Studenții Facultății de Arte (Regie, Imagine, Actorie) si Filologie de la Universitatea Hyperion beneficiază de gratuitate in limita locurilor disponibile.
sau la:
  • 0722 333 081
  • office@linguatranscript.ro
Locurile sunt limitate!

HAI să petrecem o seară într-o atmosferă relaxată, cu vorbitori nativi de limbă engleză, gustări și băuturi, pentru a avea ocazia de a practica această limbă și de a interacționa cu oameni speciali, timp de 3 ore de învățare și bună dispoziție!
Vom încerca să răspundem la întrebări ca:
Ce stil de lucru mi s-ar potrivi și de ce aș opta pentru a fi antreprenor, freelancer sau angajat într-o companie?
Care dintre opțiuni îmi poate îndeplini obiectivele de business și mi-ar oferi satisfacție pe termen lung?
Ce câștiguri materiale și profesionale aș avea dacă aș fi freelancer sau daca aș fi angajat?
Ia aminte! Nu există un răspuns unic. Alegerea depinde de preferințele, obiectivele și circumstanțele tale personale. Spune-ne la dezbatere de ce ești atras de libertatea de a lucra independent sau de stabilitatea angajării într-o companie.
SAVE the Date! 24 aprilie, ora 19.00

___________________________________________________________________________________

TO BE or NOT TO BE FREEELANCER or EMPLOYEE?
That is the question! ...And NOW is the time to decide which way to go!
We propose to explore together the advantages and disadvantages of each type of work, during a new debate and a creative evening, moderated by a Freelancer Business Analyst, otherwise "just a funny guy"  Jean Severens.
WHEN? – Wednesday, April 24, 7 p.m
WHERE? – Blvd. Ferdinand no. 48
PRICE: 120 lei (snacks&drinks&moderator&linguistic feedback included) 

Students of the Faculty of Arts (Movie Direction, Image, Acting) and Philology at Hyperion University benefit from free admission within the limit of available seats.
REGISTER on Facebook, here - https://fb.me/e/6hkWvr2m4 
or by:
  • 0722 333 081
  • office@linguatranscript.ro
Seats are limited!

LET'S spend an evening in a relaxed atmosphere with native English speakers, snacks and drinks, to have the opportunity to practice this language and interact with special people for 3 hours of learning and good fun!
We will try to answer questions like:
  • What work style would suit me and why would I choose to be an entrepreneur, a freelancer or an employee in a company?
  • Which options can meet my business goals and give me long-term satisfaction?
  • What material and professional gains would I have if I were a freelancer or employed?

Remember! There is no single answer. The choice depends on your personal preferences, goals and circumstances. Tell us in the debate why you are attracted to the freedom of freelancing or the stability of employment in a company.
SAVE the Date! April 24, 7 p.m

>> 15 Apr 2024
Perfecționează-ți cunoștințele de limbi străine cu serile de dezbateri LINGUA EVENTS

Perfecționează-ți cunoștințele de limbi străine cu serile de dezbateri LINGUA EVENTS

În era globalizării, cunoașterea unei limbi străine este esențială pentru succesul personal și profesional. Pentru a-ți îmbunătăți abilitățile lingvistice într-un mod interactiv și stimulant, te invităm să descoperi serile de dezbateri Lingua Events oferite de Lingua Transcript.

Importanța serilor de dezbateri pentru exersarea pronunției și vocabularului
Serile de dezbateri Lingua Events sunt mai mult decât întâlniri sociale; sunt o oportunitate valoroasă de a-ți îmbunătăți pronunția și de a-ți îmbogăți vocabularul într-un mediu prietenos și interactiv. Participanții se pot exprima liber în limba engleză și pot intra în dialog cu vorbitori nativi și alți cursanți pasionați.
Prin implicarea în dezbateri pe teme variate din lumea contemporană, participanții sunt provocați să folosească vocabularul specific și să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare în limba engleză. Moderatorii vorbitori nativi de limbă engleză oferă feedback constructiv și ghidare în discuții.

Beneficiile suplimentare oferite de Lingua Transcript
Pe lângă serile de dezbateri Lingua Events, Lingua Transcript oferă o gamă variată de cursuri de limbi străine, adaptate nevoilor și nivelului fiecărui cursant. Cu profesori experimentați și programe personalizate, cursanții au șansa să-și dezvolte abilitățile lingvistice într-un mediu stimulant și susținut.

Pentru cei care doresc să-și îmbunătățească abilitățile lingvistice într-un mod captivant, serile de dezbateri Lingua Events oferite de Lingua Transcript sunt alegerea perfectă. Nu lăsa nicio oportunitate să treacă pe lângă tine! Înregistrează-te acum la Lingua Transcript și descoperă o nouă lume a posibilităților lingvistice și interculturale.

Pentru mai multe informații și înregistrări, vizitează site-ul nostru sau urmărește-ne pe rețelele de socializare.

>> 25 Mar 2024
Marți, 26 Martie - Diferențele dintre generații - Gen Z vs. Gen X sau Baby Boomers

Marți, 26 Martie - Diferențele dintre generații - Gen Z vs. Gen X sau Baby Boomers

Descoperă diferențele dintre generații la Lingua Events, pe 26 martie!
Moderatorul Miles Kentish ne va ghida prin dezbateri intense despre Gen Z, Gen X și Baby Boomers.
Un eveniment captivant în limba engleză, unde vom explora influența tehnologiei, experiențele culturale și evenimentele istorice care ne-au definit.

Când? Marți, 26 martie, la ora 19.00
Unde? Bd. Ferdinand nr. 48.

Prețul este 100 de lei și include gustări, băuturi și feedback lingvistic.
Rezervă-ți locul acum, aici 

…………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

Discover the differences between generations at Lingua Events, on March 26th!
Moderator Trainer Miles Kentish will guide us through intense debates about Gen Z, Gen X and Baby Boomers.
An engaging event in English where we will explore the influence of technology, cultural experiences and historical events that have defined us.

When? Tuesday, March 26, at 7 pm
Where? Bd. 48 Ferdinand.

The price is 100 lei and includes snacks, drinks and linguistic feedback.
Book your place now!

>> 22 Mar 2024